Keywords Thales Alenia Space

Keyword: Thales Alenia Space

GALILEO to Receive 12 New Satellites

The European Space Agency (ESA) has ordered 12 second-generation satellites for the GALILEO European...